Sjöman inriktning däck eller maskin

Augusti 2024 startas en yrkesvuxutbildning för dig som vill arbeta som sjöman ombord på fartyg, inriktning däck eller maskin. Utbildningen är på 40 veckor och innehåller både praktik (APL) ombord på fartyg och teori på plats. Du väljer inriktning, antingen mot arbete på däck eller i maskin.

Ansök via efteranmälan som öppnar 29 juli!

Missade du ansökningsperioden? Då ska du hålla utkik efter efteranmälan på grvux.se Länk till annan webbplats.. Efteranmälan är öppen 29 juli-19 augusti. Förbered dig genom att kolla ditt pass, leta upp dina betyg från grundskolan och boka in ett läkarbesök för att få ett intyg för sjöfolk. Då är du är redo att söka direkt 29 juli. Först till kvarn gäller!

Information om utbildningen

Utbildningen på Öckerö ges i samverkan med ÖMC, Öckerö Maritime Center som utbildningsanordnare och Öckerö kommun som huvudman. Utbildningen är på 40 veckor och innehåller både praktik (APL) ombord på fartyg och teori på plats med inslag av distansundervisning. Du väljer inriktning, antingen mot arbete på däck eller i maskin.

APL-tiden är på sammanlagt drygt 10 veckor uppdelat i en period på hösten och en period på våren (totalt 74 dagar). När du har APL är du ombord hela perioden, vilket gör att du har möjlighet att prova på yrket på riktigt. APL genomför du på fartyg godkända av Transportstyrelsen.

Utbildningsinnehåll

 • Grundläggande säkerhet
 • El- och verkstadsteknik
 • Däcktjänst 1 & 2 – om du valt däck som inriktning
 • Maskintjänst 1 & 2 – om du valt maskin som inriktning
 • Säkerhet och miljö
 • Lasthantering och passagerarsäkerhet
 • APL 74 dagar.

Inriktning däck

Om du väljer inriktning mot däck så kommer du att jobba på bryggan (styrhytt) som utkik, med surrning och övervakning av last, förtöjningar och löpande fartygsunderhåll. Du arbetar antingen dagtid eller så går du vakt.

Efter avslutade studier kan du hos Transportstyrelsen söka ut behörigheten Lättmatros.

Inriktning maskin

Om du väljer inriktning maskin så kommer du huvudsakligen att arbeta i fartygets maskinrum, med övervakning, service och underhåll, felsökning med mera. I maskin arbetar du oftast dagtid, men det förekommer att du går vakt även här.

Efter avslutade studier kan du hos Transportstyrelsen söka ut behörigheten Vaktgående maskinpersonal.

Under utbildningen kommer du att få följande certifikat:

 • Grundläggande säkerhet (Basic Safety)
 • Sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter
 • Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar (PSCRB)
 • Tankerman

Kurslitteratur
Grundläggande kurslitteratur kommer mestadels finnas tillgängligt digitalt utan kostnad.

Utbildningen är kostnadsfri, men du står själv för övrig litteratur, dator (med kamera och mikrofon) samt material som t ex arbetskläder. Läkarintyg för sjöfolk (utfärdas av läkare godkänd av Transportstyrelsen) och Sjöfartsbok är ett krav för att gå utbildningen. Dessa bekostas av den studerande.

I utbildningen ingår inte boende, det behöver du ordna själv. Ta kontakt med oss så kan vi tipsa om boende.

Utbildningen ger dig möjlighet att söka studiemedel hos CSN. Läs mer här Länk till annan webbplats..

Ansök till utbildningen

Utbildningen ges som en regional yrkesvuxutbildning inom Göteborgsregionen (GR), vilket innebär att du kan söka fritt från de kommuner som tillhör GR. Bor du utanför GR, ta kontakt med din hemkommun.

Ansök via efteranmälan som öppnar 29 juli!

Missade du ansökningsperioden? Då ska du hålla utkik efter efteranmälan på grvux.se. Länk till annan webbplats. Efteranmälan är öppen 29 juli-19 augusti. Förbered dig genom att kolla ditt pass, leta upp dina betyg från grundskolan och boka in ett läkarbesök för att få ett intyg för sjöfolk. Då är du är redo att söka direkt 29 juli. Först till kvarn gäller!

För att ansöka gäller att du fyllt 20 år och har gått klart grundskolan.

 

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha grundläggande nivå eller motsvarande. Om du har betyg på grundläggande nivå ska du bifoga det med din ansökan. Om du inte har betyg, kontakta din hemkommun för en bedömning.

 

Krav på svenskt medborgarskap samt giltigt svenskt pass. Kopia på passet bifogas ansökan.

 

För att bli kunna söka ut din behörighet efter utbildningen krävs att du har minst godkänt betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, Matematik 1 och Engelska 5. De här kurserna ingår inte i utbildningen och vi ser gärna att du har godkänt i kurserna innan du börjar utbildningen. Behörigheten söker du hos Transportstyrelsen efter avslutad utbildning.

För att du ska kunna gå utbildningen måste du klara de medicinska krav som ställs för att få läkarintyg för sjöfolk. Det innebär bland annat minimikrav på synskärpa och att du måste ha ett fullgott färgseende. Läkarintyg för sjöfolk ska bifogas ansökan.

Läs mer på Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller ovanstående krav. Skolan kommer att genomföra personliga intervjuer med de sökande.

Kursstart 2024

Ansökningsperiod

3-30 april 2024

Antagningsbesked

5-7 juni 2024

Efteranmälan

Efteranmälan är öppen mellan 29 juli och 19 aug.

Läsårstider
12 augusti 2024 – 16 maj 2025

Antal platser
25 studerande

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Brita Malmcrona

Rektor vuxenutbildning

Andrea Hansson

Studie- och yrkesvägledare
Högstadiet, Komvux, Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Lina Häggman

Studie- och yrkesvägledare
Gymnasiet, Komvux och IMA/Studiecentrum

 

För kontakt via telefon, välkommen att ringa kommunens växel: 031-976200