Tillfällig utökad parkeringstid vid Burö färjeläge

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

På grund av reducerad kapacitet på Nordöleden under tiden 2 april – 17 april 2024 tillåter vi längre uppställningstid än 24 timmar på Burö parkeringsplats under tiden underhållsarbetet pågår.

Vid frågor kontakta Kommunservice 031-976200, kommun@ockero.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: