Tillstånd för uteservering

Uteservering är normalt säsongsbetonad under sommarhalvåret mellan 1 april och 31 oktober. En uteservering är tillståndspliktig och detta tillstånd söks hos polisen.

För säsongsbunden uteservering som anläggs på ett trädäck med staket som är högre än 1,1 meter eller glasvägg högre än 1,3 meter och/eller med tak krävs normalt ett tillfälligt bygglov. För icke säsongsbundna uteserveringar krävs alltid bygglov.

Följande regler gäller vid uppförande av uteservering:

  • Uteserveringen ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga
  • Det ska finnas tillräckligt med toaletter anpassat till den ökade mängd gäster som uteserveringen innebär
  • Ljudnivån får inte överstiga 55dB efter klockan 22.00. Alternativt kan nivån sänkas till 50 dB om serveringen ligger nära småhusbebyggelse.
  • Branskyddsdokumentation ska upprättas för uteserveringen. 1,5 meter fri passage för gående på gångväg är ett minimikrav
  • Räddningstjänst måste kunna komma fram

Efter säsongens slut måste platsen vara återställd och städad. För bygglovspliktiga uteserveringar krävs en avvecklingsplan för hur marken ska återställas.

Ansökan ska innehålla:

  • Ansökningsblankett
  • Kontrollplan för ärenden utan kontrollansvarig
  • Planritning i skala 1:500
  • Fasadritning i skala 1:100

Senast uppdaterad:

Publicerad: