Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen; omedelbart justerade paragrafer

Protokollsparagraf 55 från kommunstyrelsens sammanträde den 22 mars 2022 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 22 mars 2022

Paragrafer: 55

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 23 mars 2022

Datum för nedtagande: 13 april 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: e-signerat omedelbart justerat protokoll KS 220322.pdf Pdf, 361.4 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: