Sammanträdesprotokoll från utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden; omedelbart justerad paragraf

Protokollsparagraf 6 från utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 mars 2022 är nu justerad och tillkännagiven. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 23 mars 2022

Paragrafer: 6

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 23 mars 2022

Datum för nedtagande: 13 april 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll 220323 Omedelbar justering .pdf Pdf, 168.7 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: