Sammanträdesprotokoll för Socialnämnden

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 24 mars 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 24 mars 2022

Paragrafer: 8-11,13-14

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 04 april 2022

Datum för nedtagande: 25 april 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.netpublicator.com/documents#LS1jaGFubmVsLzE0ZDQzOGEwLTNmN2ItNDRlYy05ZjBhLTM2MzgzMGU5ZTFmZCZkJjE= Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: