Sammanträdesprotokoll från socialnämndens individutskott

Protokoll från socialnämndens individutskotts sammanträde den 19 maj 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 19 maj 2022

Paragrafer: 60-76

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik- HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 20 maj 2022

Datum för nedtagande: 10 juni 2022

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: