Sammanträdesprotokoll från utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden

Protokoll från utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 18 maj 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 18 maj 2022

Paragrafer: 16-20

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 24 maj 2022

Datum för nedtagande: 14 juni 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f306d4f2c2333433387-395ddc8a74d73453603-5dfd1ee2e1914317715 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: