Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens personal- och förhandlingsutskott

Protokoll från kommunstyrelsens personal- och förhandlingsutskott den 7 juni 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 07 juni 2022

Paragrafer: 3

Förvaringsplats av protokollet: Avdelning för HR, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 09 juni 2022

Datum för nedtagande: 30 juni 2022

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: