Kungörelse: Sammanträde med kommunfullmäktige

Sammanträde med Öckerö kommunfullmäktige hålls torsdagen den 30 juni 2022 kl 17.15 för behandling av ärenden enligt dagordning publicerad på kommunens hemsida.

Sammanträdet äger rum på Nimbus och direktsänds på kommunens youtube-kanal.

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Senast uppdaterad:

Publicerad: