Kungörelse - Valnämndens preliminära rösträkning (tidigare kallad onsdagsräkning)

Valnämndens preliminära rösträkning, den så kallade onsdagsräkningen för 2022 års val
till Riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige sker onsdagen den 14 september
2022, med start klockan 10.00 i lokalen Lejonet i kommunhuset, Öckerö.

Allmänheten är välkommen att närvara för observation vid hela, eller delar av räkningen.

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Typ av dokument: Kungörelse

Senast uppdaterad:

Publicerad: