Omedelbart justerade paragrafer från kommunstyrelsens sammanträde

Omedelbart justerade paragrafer från kommunstyrelsens sammanträde den 27 september 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 27 september 2022

Paragrafer: 196, 204-205

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 28 september 2022

Datum för nedtagande: 19 oktober 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-b9fb283c8d8f3433471-118375cf536f3958771-eca2cd94bc4c4578893-296df5b0906b4578896 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: