Sammanträdesprotokoll från utbildnings- kultur- och fritidsnämnden

Protokoll från utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 oktober 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 19 oktober 2022

Paragrafer: 45-52

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 07 november 2022

Datum för nedtagande: 29 november 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f306d4f2c2333433387-395ddc8a74d73453603-971e2fd560614918521 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: