Justerat protokoll från nämnden för överförmyndare i samverkans sammanträde 2023‑03‑16

Protokoll från nämnden för överförmyndare i samverkans sammanträde 2023-03-16 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 16 mars 2023

Paragrafer: 21-22

Förvaringsplats av protokollet: Mölndals stad, stadshuset

Datum för uppsättande: 17 mars 2023

Datum för nedtagande: 07 april 2023

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: