Justerat protokoll från nämnden för överförmyndare i samverkans sammanträde 2023‑05-09

Protokoll från nämnden för överförmyndare i samverkans sammanträde 2023-05-09 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 09 maj 2023

Paragrafer: 58-63

Förvaringsplats av protokollet: Mölndals stad, stadshuset

Datum för uppsättande: 10 maj 2023

Datum för nedtagande: 01 juni 2023

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: