Justerat protokoll från Samordningsförbundet Älv och Kusts sammanträde 2024-03-22

Protokoll från Samordningsförbundet Älv och Kusts sammanträde 2024-03-22 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 22 mars 2024

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet: Samordningsförbundet Älv och Kust

Datum för uppsättande: 04 april 2024

Datum för nedtagande: 26 april 2024

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: