Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 6 december 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 06 december 2022

Paragrafer: 270-272

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 08 december 2022

Datum för nedtagande: 30 december 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-b9fb283c8d8f3433471-118375cf536f3958771-25b95d53c29c5060989 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: