Meny
Sök

Kontaktsida

Text skrivs in här...

Mer information

Länkar till annat
En länk till

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Kommunikations- och utvecklingschef
Vakant

Nämndsekreterare
Nils Hjort

Arbetsledare arbetsmarknadsenheten
Christer Märs

Kommunalråd
Jan Utbult
Tel: 031-97 62 01

Kommundirektör
Gull-Britt Eide

Kommunvägledare
Louise Cena

Enhetschef Kansli och juridik
Tannaz Ghaderi

Kommunikatör
Anders Lundgren
Tel: 031-97 88 20

Ordförande kommunrevisionen
Paul Magnusson

Kärrsviks återvinningscentral
Telefon: 031-97 63 73

Enhetschef Kretsloppsenheten
Thomas Wijk

Flexlinjens beställningscentral
031-760 53 99

Kommunservice
Tel:031-97 62 00

Fakturor, abonnemang 
Annica Nykvist

Assistent
Inger Svensson

Enhetschef VA
Lisette Larsson

Ingenjör VA
Thord Williamsson

Kartingenjör
Majvor Björkman

Samordnare vatten
Rolf Edvardsso

Samordnare reningsverk
Mats Kjellberg

Samordnare avlopp
Pierre Brage

Enhetschef Båttrafik
Håkan Samuelsson
Telefon: 031-97 62 78

Gatuchef
Annie Bedö

Samhällsbyggnadschef
Urban Olsson

Redovisningsekonom
Linda Nyman Vemgaard

Enhetschef
Linda Svensson

Västtrafiks kundservice
Telefon: 0771-41 43 00

Ekonomichef
Oskar Nilsson

Enhetschef Båttrafik
Håkan Samuelsson
Telefon: 031-97 62 78

Planarkitekt
Vakant

Byggnadsinspektör
Irene Settergren

Byggnadsinspektör
Anders Wahlsten

Plan-, bygg- och miljöchef
Andreas Beutler

Mark- och exploateringsingenjör
Per Karlbäck

Kommunsekreterare/Nämndsekreterare
Jacob Österlund

Kommunarkivarie
Daniel Spindel

Enhetschef Kost
Terese Törnqvist

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Theres Benito

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Jan-Eric Bäck

Energi- och klimatrådgivare/ Miljöstrateg
Tanja Barrett

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Linnéa Rösiö

Verksamhetschef Styr och stöd
Anna D-Brocker

Tjänsteman i Beredskap - TiB
Dygnet runt

Öckerö Bostads ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tel: 031-764 56 00

Nämndsordförande
Göran Ohlsson

Ordförande fullmäktige
Ingvar Svensson

Öckerö turistinformation
turism@ockero.se

Kommunarkivarie
Daniel Spindel

Administratör
Birgitta Rignäs

EU-samordnare

Handläggare för bygglov/fastigheter
Agneta Bryngelsson

Näringslivschef
Ronald Johansson

Trafikingenjör
Tove Vestlund

Folkhälsoutvecklare
Linn Wass

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Turismutvecklare
Sandra Osberg

Enhetschef anläggningar
Martin Pettersson
Tel: 031-97 62 89

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt