Information från barn- och utbildningsförvaltningen med anledning av covid-19

Barn- och utbildningsförvaltningen skickar ut information till vårdnadshavare varannan fredag via lärplattformen Unikum för att förtydliga vad som gäller inom förskola och skola med anledning av covid-19.

Varannan vecka träffas skolchef samt representanter från förskola, grundskola, gymnasiet, elevhälsan samt förvaltningsstaben för att diskutera och besluta i alla frågor som uppkommer med anledning av covid-19 inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Förändrade rutiner och informationsbreven hittar du här.

Informationsbrevet som skickades ut fredag 9/10 visas nedan.

Information med anledning av covid-19

Nya rekommendationer för personer som bor med smittade av covid-19

De nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats. innebär att även så kallade hushållskontakter till smittade personer ska ges förhållningsregler. Det är läkaren som beslutar om förhållningsregler. Reglerna kan till exempel innebära att man inte får gå till arbetet. Med hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam. Elever i förskola och grundskola kan fortsätta gå i skolan eftersom de är undantagna de nya förhållningsreglerna.

Provtagning av barn

Från och med septemeber kan även barn och unga provtas för pågående covid-19 infektion utan att först få en läkarbedömning. Matrisen nedan är tagen från Folkhälsomyndigheten och visar om provtagning är aktuellt och hur länge barn behöver stanna hemma vid symtom på covid-19. Kontakta din vårdcentral för provtagning. Du kan läsa mer om covid-19 hos barn på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Matris som visar om provtagning är aktuellt för barn

Handlingsplan vid konstaterad smitta

Region västra Götaland har tagit fram en handlingsplan för hur förskolor och skolor ska agera om covid-19 konstaterats inom verksamheten. Om det finns bekräftade fall av covid-19 i skolan eller förskolan kommer rektorn att kontakta de vårdnadshavare vars barn haft nära kontakt med den smittade personen. På grund av sekretess lämnar vi aldrig ut uppgifter om vem som är smittad.

Håll dig uppdaterad

Gå gärna in och läs för att hålla dig uppdaterad. https://ockero.se/nyheter Länk till annan webbplats.

👤 Håll fysiskt avstånd 👤

🙌 Håll ut - fortsätt följ råd och rekommendationer

👀 Håll dig uppdaterad

Senast uppdaterad:

Publicerad: