Dags att söka förskola inför hösten

Har du ett barn mellan 1-5 år som ska börja i förskolan till hösten? Då är det dags att skicka in en ansökan.

Plats i förskola ska erbjudas barn som har fyllt ett år och vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn. Plats ska också erbjudas om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt eller om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Du kan ansöka om förskola när som helst under året, men det är i augusti de allra flesta barn börjar. Det är också då vi har flest platser lediga eftersom barn som fyller sex år börjar förskoleklass och slutar på förskolan.

Inskolningen för nya barn som är i behov av plats efter sommaren börjar tidigast v.33.

Sommarverksamhet

Under sommaren har alla förskolor utom en stängt under fyra veckor. Vecka 28-31 finns det sommarverksamhet för barn 1-12 år som är inskrivna i förskola och fritids som behöver omsorg.

Ny förskola öppnar på Hönö

I augusti öppnar vi upp den nybyggda förskolan Hedens förskola. Inskolning för nya barn på Hedens förskola börjar v. 34. Vi stänger samtidigt Kaprifolens förskola och barnen som går där flyttar till Hedens förskola efter stängningsveckorna.

Ansök om plats i förskola

Du ansöker via e-tjänsten Ansök om plats på förskola Länk till annan webbplats.. I ansökan anger du vilket datum du vill att barnet ska börja.

Här kan du läsa mer om regler och avgifter för förskola

Senast uppdaterad:

Publicerad: