Beredskap att ta emot barn från Ukraina i grundskolan

Alla barn har rätt till skola i Sverige, det gäller oavsett om barnet är svensk medborgare eller här på andra grunder. Vi har inte alla svar än och läget kan ändras snabbt. Men här har vi försökt samla information om vad som gäller just nu.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

De ukrainska barnen omfattas inte av skolplikt men har rätt att gå i skolan i Sverige om de så önskar. Undervisning ska ske enligt svensk läroplan med stöd av studiehandledning och modersmålsundervisning. De som vill kan välja att följa den ukrainska undervisningen på distans men det ska i så fall ske utanför den ordinarie undervisningen i den svenska skolan.

I dagsläget har inga familjer anvisats till Öckerö kommun via Migrationsverket. När det blir aktuellt kommer kommunen bli kontaktad av Migrationsverket för att teckna avtal om ett visst antal boendeplatser. Om och när detta sker vet vi inte i dagsläget.

Däremot vet vi att det finns egenbosatta familjer i Öckerö kommun. Om du känner till ett barn som saknar svenskt medborgarskap och som inte går i skolan kan du hjälpa till med att anmäla barnet till skolan via vår e-tjänst. Informationen hamnar då hos vår mottagningsenhet som tar kontakt med familjen. Mottagningsenheten kan sedan göra en kartläggning av barnets kunskaper så att hen kan komma in i skolan så fort som möjligt.

Anmäl nyanlända barn och ungdomar till grundskolan - Öckerö kommun (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: