Arena arbetsliv nominerades till Utmärkelsen! - ett pris för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

I över 15 år har Göteborgsregionens skola-arbetslivsråd delat ut Utmärkelsen! Priset delas ut för att uppmärksamma och premiera yrkeslärare samt verksamheter inom grundskola, gymnasieskola och företag, som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv.

Arena Arbetsliv nominerades till 2022 års pris i kategorin Grundskola. Prisutdelningen ägde rum den 20 oktober på Västsvenska handelskammaren. Det blev inget pris för Arena Arbetsliv den här gången, men det goda samarbetet mellan skola och näringslivet fortsätter och utvecklas för varje år.

Vad är Arena Arbetsliv?

Arena arbetsliv är en mässa för elever i årskurs 8 och 9 som anordnas i samverkan mellan skola och näringsliv. Samarbetet kallas FOKUS Öckerö.

Syftet är att skapa en arena där arbetsgivare, både företag och andra verksamheter, möter elever och vårdnadshavare tillsammans med skolledning samt studie- och yrkesvägledare. Vidare är syftet med mässan att vägleda eleverna. Dels för att öka kunskapen kring olika yrken inför gymnasievalet dels öka insikten om sitt framtida yrkesval” säger Katarina Lindgren, Förvaltningschef för Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen på Öckerö kommun

Ronald Johansson, Näringslivschef på Öckerö kommun fortsätter;

Mässan är viktig för att säkra kompetensförsörjningen på lång sikt för våra företagare och kommunen som arbetsgivare. Här ges alla möjligheter att skapa goda relationer och marknadsföra sig gentemot framtidens arbetskraft

Årets mässa

Årets Arena Arbetsliv äger rum på kvällen den 17 november på Hedens skola. Då bjuds elever med vårdnadshavare från årskurs 8 och 9 in för att besöka mässan. Utställare är lokala företagare samt olika kommunala verksamheter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: