Barnkonventionens dag 20 november

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför 20 november som den stora barndagen. Vi uppmärksammar dagen med att berätta om vårt kommunala partnerskap med ö-kommunen Mfangano Island i Kenya kring barns delaktighet och inflytande.

Sedan drygt två år tillbaka deltar Öckerö kommun i ett kommunalt partnerskapsprojekt tillsammans med en kommun i Kenya. Kommunen heter Mfangano Island och ligger i Victoriasjön.

Projektet finansieras av ICLD (International Center for Local Democracy). Länk till annan webbplats. Deras arbete syftar till att främja lokal demokratiutveckling och deras uppdrag är att stödja demokratiskt deltagande och förändring på lokal nivå. I projektet går vi från ord till handling och implementerar Agenda 2030-arbetet i den ordinarie verksamheten, via ett kommunalt partnerskap.

Syftet med projektet är att utbilda och stärka kunskapen om barnkonventionen i våra respektive kommuner. Projektet ska öka barn och ungas kunskap om barnkonventionen samt utveckla deras möjlighet att påverka sitt liv och det samhälle de lever i.

I vårt gemensamma projekt med Mfangano ser vi att det finns goda möjligheter att lära av varandra och utbyta erfarenheter, säger Zenita Norberg, projektledare och lärare på Brattebergsskolan.

Utbildning av personal, barn och elever

Sedan projektet startade har all personal inom Utbildnings,- kultur och fritidsförvaltningen erbjudits fortbildning kring de olika perspektiven; barnperspektivet, barnets perspektiv och barnrättsperspektivet. I nuläget arbetar de olika verksamheterna vidare med att fördjupa sina kunskaper i ämnet och arbetar tillsammans med barn och unga kring dessa frågor.

När projektet startade var tanken att det skulle bli fler besök. Detta stoppades av pandemin. Under projektets gång har grupperna träffats digitalt ett antal gånger. Nu när restriktionerna har släppt har Öckerö kommun skickat en inbjudan att komma till Sverige och hoppas på ett besök från Kenya till våren.

I Öckerö kommun finns även en nystartad ungdomsgrupp som arbetar med projektet. På deras senaste träff fick gruppen ta del av teckningar ritade av barn från några av skolorna i Mfangano och se bilder som Jan Utbult hade med sig efter ett besök på ön.

Kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult på besök i Mfangano Island

I november åkte Jan Utbult på semester till Kenya. I anslutning till sitt besök i Mombasa fick han möjlighet att representera Öckerö kommun och besöka Mfangano Island och besöka våra vänskolor. Det var två intensiva dagar med besök hos lokala politiker och skolor med barn från 4-18 år.

I samband med besöken på skolan för de yngre barnen överlämnades teckningar och hälsningar från Bergagårdsskolan och Kompassenskolan. Jan hade också med sig ett antal frågor från eleverna i projektgruppen. Svaren från eleverna på Mfangano spelades in på videoklipp som sedan förmedlades tillbaka till Öckerö.

Utmaningarna på Mfangano Island har stora likheter med Öckerö kommun och det blir spännande att följa detta samarbete mellan våra olika ö-kommuner framöver, säger Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.
Skola i Kenya
Skola i Kenya

Senast uppdaterad:

Publicerad: