Miljöfestival på Brattebergsskolan

Tisdagen den 4 april anordnar Brattebergsskolan en miljöfestival för elever i årskurs 7. Detta blir avslutningen på ett fyra veckor långt projekt med fokus på miljön. Syftet med projektet var att sprida kunskap om nuläget och att ge våra ungdomar framtidstro. Det finns många som arbetar för en bättre miljö och vi kan alla bidra.

Bilder på insektshotell

Miljöprojektet har varit ämnesövergripande vilket innebär att eleverna har arbetat med projektet i många olika ämnen. Detta ger en ökad förståelse och kunskap utifrån många olika perspektiv. Under projektet har eleverna även lärt sig mer om de globala målen för hållbar utveckling och kommunens mål.

Förutom att arbeta i de ordinarie ämnena har eleverna besökt och fått ta del av reningsverkets och återvinningscentralens miljöarbeten. De har även undersökt andra företag och organisationers miljöarbet här i kommunen. 

Med koppling till studiebesöken har eleverna studerat länders tillgång till rent kranvatten och producerat låttexter kopplade till miljön. I engelskundervisningen har eleverna fått lära sig relevanta begrepp samt haft diskussioner kring ämnet miljö med koppling till filmen Wall-E som inledde arbetet.

Under en av uppstartsdagarna trotsade eleverna vädret och plockade skräp i området runt Hjälvik, samtidigt som de letade efter material till insektshotellen som de tillverkat.

Under miljöfestivalen som äger rum på tisdag kväll kommer eleverna att visa upp sina alster och elverna kommer få lyssna på ett föredrag på temat tång som hålls av ett lokalt företag.

Senast uppdaterad:

Publicerad: