Delegation från Kenya besöker Öckerö kommun för konferens om barns inflytande

Öckerö kommun deltar sedan några år tillbaka i ett kommunalt partnerskap tillsammans med en kommun i regionen Homabay, Mfangano Island som ligger i Victoriasjön i Kenya. Under vecka 43 från den 23–28 oktober kommer en delegation på elva personer från Mfangano att besöka Öckerö kommun. Det långsiktiga målet med partnerskapet är att ungdomar i de olika kommunerna ska nå ett ökat inflytande i samhället.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Öckerö kommun deltar sedan några år tillbaka i ett kommunalt partnerskap tillsammans med en kommun i regionen Homabay, Mfangano Island som ligger i Victoriasjön i Kenya.

Under vecka 43 från den 23–28 oktober kommer en delegation på elva personer från Mfangano att besöka Öckerö kommun. Projektet finansieras av ICLD (Swedish International Centre for Local Democracy), som i sin tur finansieras av SIDA (The Swedish International Development Cooperation Agency). ICLD:s arbete syftar till att främja lokal demokratiutveckling och deras uppdrag är att stödja demokratiskt deltagande och förändring på lokal nivå.

På grund av pandemin har kommunerna hittills endast träffats digitalt. Konferensen vecka 43 är första gången kommunerna får möjlighet att ses och arbeta tillsammans på plats.

Långsiktiga mål för att öka ungas inflytande i samhället

Det långsiktiga målet med partnerskapet är att ungdomar i de olika kommunerna ska nå ett ökat inflytande i samhället.

Demokratiprocesser och att arbeta för ett ökat inflytande i samhället för unga kräver ett strategiskt utvecklingsarbete. Därför är det viktigt att både tjänstepersoner och politiker är delaktiga i projektet. Under konferensen kommer gästerna som består av både politiker och anställda inom förskola och skola bland annat besöka våra barn och elever. De kommer även möta anställda inom Utbildning-, kultur- och fritidsförvaltningen samt politiker för att dela och utbyta erfarenheter samt arbeta vidare med det gemensamma projektet.

Ökade kunskaper om barnkonventionen

Under projektet har ungdomar fått besvara en enkät för att undersöka deras kunskaper om barnkonventionen men även deras syn på andra frågor kring demokrati och inflytande.

För att skapa ett ökat engagemang kring demokratiska frågor och nå målet om ett ökat inflytande har kommunerna satsat på kompetensutveckling kring barnkonventionen.

En bred utbildningsinsats om barnkonventionen och de olika barnrättsperspektiven genomfördes hösten 2021. Alla anställda inom Utbildning-, kultur- och fritidsförvaltningen och anställda i kommunen Mfangano gavs möjligheten att delta på en föreläsning av Åsa Ekman, som har 20 års erfarenhet av arbete med barnrättsfrågor, och har stöttat flera kommuner i deras utvecklingsarbete.

Förutom kompetensutveckling har personal och elever från de olika kommunerna haft workshops och digitala möten tillsammans. Barn och ungdomar har skickat frågor och hälsningar samt teckningar och filmer till varandra under projektets gång.

Det känns givande att gemensamt kunna arbeta med att utveckla arbetet kring barnkonventionen. Vi hoppas på goda möjligheter till att få ny kunskap och att få dela erfarenheter med kommunen i Kenya. Det är inspirerande att få samarbeta kring demokratiprocesser med en relativt ny demokrati i jämförelse med Sverige, med tanke på att demokratin ständigt behöver påminnas om, säger Katarina Lindgren, skolchef och förvaltningschef för utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen i Öckerö kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad: