Utmärkelse till kommunens förskolor för arbetet med hållbarhet

Sedan 2022 har Öckerös kommunala förskolor arbetat aktivt med hållbar utveckling kopplat till olika områden. I oktober 2023 fick kommunens förskolor Skolverkets certifiering Skola för hållbar utveckling. Utmärkelsen visar att våra kommunala förskolor arbetar på ett framgångsrikt sätt med hållbar utveckling och de globala målen i Agenda 2030.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Enligt läroplanen för förskolan ska utbildningen genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.

Under hösten 2022 ansökte kommunens förskolor om Skolverkets certifiering Skola för hållbar utveckling och fick certifieringen i oktober 2023. Utmärkelsen visar att våra kommunala förskolor arbetar på ett framgångsrikt sätt med hållbar utveckling och de globala målen i Agenda 2030.

I hållbarhetsarbetet och Agenda 2030 har olika fokusområden prioriterats:

  • Mål 5 ” Kvinnor och flickor, män och pojkar ska ha samma rättigheter, villkor och möjligheter"
  • Mål 12 ”Fokus på att minska matsvinn, avfall samt att återanvända, återbruka och sortera vårt avfall på korrekt sätt”

Skolverkets fokus på långsiktig och planerad utbildning handlar både om hur personal inom förskolan involveras, men även hur barnen blir delaktiga.

Genom förskolornas gemensamma aktiviteter ges barnen möjlighet att aktivt delta i arbetet med hållbar utveckling. Arbetet har även fokuserat på hållbarhetens sociala del där alla förskolor har arbetat medvetet och aktivt för att skapa goda relationer i barngrupperna. Utgångspunkten har varit i barnens värld där barnens delaktighet har getts stor del i arbetet.

Högåsens förskola har arbetat med den sociala hållbarheten bland annat genom Kompisböckerna och har skapat en god grund för barnens sociala relationer. Den ekologiska hållbarheten mötte barnen i arbetet med Sopsamlarmonstren där varje monster kom på besök med olika uppdrag.

Jag är stolt och tacksam för den kompetenta personalen som möter barnen varje dag och skapar möjligheter för barnens lärande. Det har varit spännande och lärorikt även för mig att följa Högåsens arbete med Kompisarna, Sopsamlarmonstren och barnböckerna, säger Paula Erlandsson rektor och Verksamhetschef för förskolorna i Öckerö kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Cirkeln

Besöksadress

Vipekärrs förskola
Heinövägen 10
Hönö

Kontaktperson

Maja Rapo

Utvecklingspedagog

Diplom Högåsens förskola