Förändringar i kollektivtrafiken på de sammanhängande öarna

I december 2020 genomför Västtrafik och Öckerö kommun en förändring av kollektivtrafiken i kommunen. Detta kommer påverka både våra linjer 290/291 samt flexlinjen.

En av västtrafiks blå bussar som kommer körande till en hållplats

Dubbeldäckarna 290/291 kommer att fortsätta att trafikera vid högtrafik morgon och eftermiddag till och från Göteborg. Linjen kommer dock förändras för att korta restiden för pendlare. 290 går från Burö färjeläge och följer Hönövägen till Hönö färjeläge och vidare med färjan till Göteborg. 291 går från Fotö och direkt till Hönö färjeläge via Öckerövägen.

En ny lokallinje kommer trafikera de fyra sammanhängande öarna på de befintliga hållplatserna runt om i kommunen, med helg-, kvälls- och natt turer. 30-minuterstrafik måndag-fredag 05-21 och 90-minuterstrafik resterande tid av trafiken. God anslutning till färjetrafiken på Burö och Pinan kommer att tas med vid planeringen av tidtabellen.

Flexlinjen kommer inte längre att finnas kvar efter 2020. Vi kommer att se över hur vi kan lösa transport till och från Solhöjden för de som har behov.

För dig som påverkas av nedläggningen av flexlinjen och inte har möjlighet att åka med allmän kollektivtrafik rekommenderar vi att ansöka om färdtjänst.

Vi kommer löpande gå ut med mer information om de nya busslinjerna.

Senast uppdaterad:

Publicerad: