Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar

Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen under fredagen (27 mars).

Flera människor samlade i en lokal

Arrangörer av evenemang i Sverige och Öckerö kommun ska följa regeringens beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till ett maxantal om 50 personer. Beslutet träder i kraft på söndag den 29 mars.

Det finns möjlighet för polisen att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som inte följer regerings beslut. Om en arrangör bryter mot förbudet kan den dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Det är viktigt att du som arrangerar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ansöker om tillstånd hos polismyndigheten. Det är lika viktigt även fortsättningsvis. På grund av regeringens beslut så kan inte polismyndigheten godkänna offentliga tillställningar där över 50 personer deltar.

Evenemang för under 50 deltagare

För evenemang och andra tillställningar som inte omfattas av det nya beslutet kommer Folkhälsomyndigheten att arbeta fram allmänna råd. De allmänna råden väntas vara klara under vecka 14.

Folkhälsomyndighetens information om ytterligare begränsningar av allmänna sammankomster Länk till annan webbplats.

Delta i evenemang

Hjälp dig och andra genom att tänka över ditt deltagande i evenemang. Tänk särskilt på i dessa tider att du som har symptom eller känner dig sjuk, även milda symptom, ska inte delta i evenemang alls. Det är viktigt att göra det varje person kan göra för att minska smittspridningen i samhället. Vi behöver tillsammans hjälpas åt i det arbetet!

Samlad information

ockero.se/virus hittar du samlad information om kommunala verksamheter och eventuella förändringar. Där hittar du även länkar till uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: