Höga halter av giftiga ämnen vid fyrplatser

Det finns höga halter av giftiga ämnen vid fyrplatser i Öckerö kommun. Det visar undersökningar vid fyrplatser runtom i kommunen.

Berg och hav.

Undersökningar vid fyrplatser runtom i kommunen visar att det finns höga halter av ämnen. Sannolikt har de giftiga ämnena bildats vid eldning på fyrplatserna. Några av de ämnen som hittats är bly och andra metaller samt dioxiner. De höga halterna av giftiga ämnen visar på att det finns en risk för påverkan på människors hälsa och naturmiljön utifrån Naturvårdsverkets generella riktvärden för föroreningar.

Läs mer om föroreningar på ockero.se/fyrplatser

Senast uppdaterad:

Publicerad: