Horste Backe: Reviderad tidplan för markanvisningstävling

På grund av ett stort antal tävlingsbidrag förlängs utvärderingsperiod 1 med två veckor. Detta innebär att hela processen förskjuts med två veckor.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Nya datum efter förlängningen

  • Utvärderingsperiod 1: 24/5 – 18/6
  • Anbudsperiod 2: 21/6 – 3/9
  • Utvärdering 2: 6/9 – 24/9
  • Vinnaren koras september/oktober.
  • Köp- och genomförandeavtal tecknas oktober.
  • Köpeskilling och tillträde december.
  • Bygglov och ev. tilläggsköpeskilling Q1 2022.
  • Genomförande Q2 2022 – Q4 2023.

Mer information

Till nyheten Välkommen att delta i markanvisningstävling för bostäder på Öckerö (19 april)

Senast uppdaterad:

Publicerad: