Information till allmänheten att vara vaksam vid strandlinjen

Under tisdagen kommer skyltar att sättas upp i områden som drabbats av olja. Detta för att göra allmänheten uppmärksam på att vara vaksamma på olja. Områdena är sanerade men mer olja kan upptäckas. Vi vill att allmänheten fortsatt registrera eventuella upptäckter.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Öckerö kommun har en pågående saneringsinsats för att avlägsna olja och ser över områden kontinuerligt.
Var vaksam om du vistas i strandlinjen så att du inte kommer i kontakt med oljan och ha god uppsikt över barn och djur. Undvik att bada där du ser olja eller oljeskimmer.

Skyltar sätts upp på följande platser

Senast uppdaterad:

Publicerad: