Tack för att du sparade på vatten under föregående helg!

Tack för att ni hjälpte oss spara vatten i helgen! Gemensamt hjälptes vi åt så att alla fick tillgång till vatten under tiden Göteborgs stad utförde sitt nödvändiga arbete för att koppla in en ny huvudvattenledning.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Inkopplingsarbetet är nu klart och vi har ett ännu mer robust och säkert ledningsnät än innan. I genomsnitt sparade Göteborg med kranskommuner nästan 40 liter per person och dygn. Förbrukningen var cirka 22 700 kubikmeter lägre än ordinarie förbrukning.

Stort tack för allt engagemang!

Senast uppdaterad:

Publicerad: