Öckerö kommun byter höjdsystem

Måndag 18 september övergår Öckerö kommun till höjdsystemet RH2000. RH 2000 är Sveriges nationella höjdsystem och det har en annan utgångshöjd (nollnivå) än det höjdssystem som användes tidigare - RH 00.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

 

Skillnaden innebär ett snittillägg på 0.250 meter på Rörö, 0.210 meter på Fotö och Grötö samt 0.220 meter på resterande öar på de äldre höjderna i RH00. Från och med 18 september 2023 gäller alltså RH2000 som höjdreferenssystem för Öckerö kommun. All ny höjddata måste mätas in i det här systemet och alla nya projekt ska starta med det nya höjdsystemet som utgångspunkt.

Hur påverkar det mig?

Som kommuninvånare i Öckerö kommun kommer du inte att märka någon skillnad efter övergången. Däremot bör alla som hanterar kartor, ritningar och lägesbunden information vara uppmärksamma på i vilket höjdsystem som mätningarna är angivna.

Vad innebär detta när du söker bygglov?

I samtliga digitala och analoga handlingar (kartor, filer och dokument) där det redovisas höjdinformation ska det framgå vilket höjdsystem som används.

Vid frågor, välkommen att kontakta Kommunservice: telefon: 031-976200 mail: kommun@ockero.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: