Pendelparkering och gång/cykelväg vid Hönö Pinan

Vi har fått in frågor kring den planerade pendelparkeringen och vad som gäller för gång- och cykeltrafikanter som ska besöka verksamheter kring Hönö Pinan vid väg 155. Här hittar du frågor och svar kring vad som är på gång.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Vem har hand om väg 155?

Det är Trafikverket som har ansvar för väg 155 då det är en statligt ägd väg. Det är även Trafikverket som vid behov har möjlighet att säkerhetsanpassa vägen. Öckerö kommun för en dialog med Trafikverket gällande väg 155.

Vi uppmanar till att följa de lagar och regler som gäller för bil-, cykel- och gångtrafikanter när du rör dig i trafiken.

När är pendelparkeringen samt gång- och cykelbanan klar till området?

Pendelparkeringen på området ska vara färdigställd vid årsskiftet 2023/2024. Då kommer även en tillgänglighetsanpassad gång- och cykelväg från gångtunneln finnas på plats.

Vilken väg ska gång- och cykeltrafikanter ta idag till området?

Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till befintlig gång- och cykelväg via gångtunneln och sedan till provisorisk gång- och cykelväg till området.

Under byggtiden av pendelparkeringen kommer vi i så stor utsträckning som möjligt ha en provisorisk gång- och cykelväg för gång- och cykeltrafikanter mellan gångtunneln och de verksamheter som finns vid Hönö Pinan. Under korta perioder behöver vi hänvisa gång- och cykeltrafikanter till Tärnvägen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: