Spökfiskeprojekt i Öckerö kommun

Under 2023 driver Öckerö kommun ett projekt som finansieras med EU-bidrag från Jordbruksverket och medfinansieras av Havs- och Vattenmyndigheten. Projektet syftar till att minska spökfisket och nedskräpningen i havet.

upptagna fiskeredskap

Så här kan det se ut på däcket efter en lyckad draggningstur.

Fiskeutrustning som oavsiktligt blir kvar i havet kan fortsätta fiska under en lång tid och agna sig själv med de organismer som fastnar och dör i den. Detta kallas spökfiske. Utanför Västkusten är det mycket vanligt med spökfiske från hummertinor och burar. Många förloras varje säsong och fortsätter fiska år efter år.

Under 2023 driver Öckerö kommun ett projekt som finansieras med EU-bidrag från Jordbruksverket och medfinansieras av Havs- och Vattenmyndigheten. Med hjälp av yrkesfiskare draggas förlorade fiskeredskap upp från botten. Draggningarna utförs med hänsyn till känsliga bottnar och havsliv. På svåråtkomliga ställen bärgas redskap med dykare. Redskap som är märkta lämnas tillbaka till sina ägare, de trasiga transporteras till den marina återvinningscentralen i Sotenäs.

Projektet har redan gett bra resultat, med ett stort antal burar, tinor och annat material som tagits upp.

EU-flagga

Senast uppdaterad:

Publicerad: