Elektrifiering av passagerarfärjan MS Burö (linje 296)

Ombyggnationen för att elektrificera passagerarfärjan MS Burö har nu startat. Nytt datum för beräknad leverans av Burö är vecka 8. Det innebär en försening då Transsportstyrelsens granskning tagit längre tid än beräknat.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Transportsstyrelsens granskning av ärendet har tagit längre tid på grund av att elektrifiering av fartyg innebär ny teknik med nya regler och förordningar att förhålla sig till. Granskningen är nu klar hos Transportstyrelsen och en tillsynssamordnare i Göteborg har utsetts. Ö-varvet har startat ombyggnationen av fartyget. Beräknad leverans av Burö är i dagsläget framflyttad till vecka 8.

Fordonsfärjan Polstjernan ersätter

Hyresavtalet för Windros löper snart ut. Fordonsfärjan Polstjernan ersätter då Windros i reguljär trafik från mitten av november och fram till dess att Burö är åter i trafik. För att säkerställa Västtrafiks krav på reservkapacitet har avtal tecknats med Börjessons Charterbåtar med garanti att en reservfärja finns tillgänglig vid akuta behov.

Fordonstransport

Fordonstransport sker endast onsdagar även fortsättningsvis. Observera att under ombyggnadsperioden kör Polstjernan enligt linje 296 tidtabell även onsdagar.
Fordon kan ej transporteras övriga dagar då det inte finns tillräckligt med utrymme i tidtabellen.

Ny tidtabell från Västtrafik

Västtrafik kommer ha ny tidtabell Pdf, 81.6 kB. från och med 2023-12-10, den finns även tillgänglig på https://www.vasttrafik.se/ Länk till annan webbplats.
Vissa förändringar har gjorts redan nu i tidtabellen på grund av elfärjans laddperioder.

Tidtabell för linje 296

Senast uppdaterad:

Publicerad: