Snart blir det enklare att sortera ut förpackningsavfall

Den 1 januari 2024 får kommunerna ansvaret för att samla in förpackningar från hushåll i Sverige som följd av ett regeringsbeslut. Från och med 2027 ska dessutom kommunerna samla in förpackningar från hushåll fastighetsnära. Förändringen kommer att ske successivt och genomföras i hela landet. Genom att göra det lättare att sortera förpackningar nära hemmet minskar förhoppningsvis avfallsmängderna som går till förbränning. Vår senaste avfallsanalys som gjorts av kretsloppsenheten i Öckerö kommun visar att 30% av det som kastats i det gröna kärlet är förpackningar och tidningar.

avfall i flera förpackningar

Nya lagkrav från 2024

Den fastighetsnära sorteringen i Öckerö kommun innebär att du som invånare inom några år kommer kunna lämna plast- och pappersförpackningar till återvinning hemmavid tillsammans med matavfall och vanliga sopor. Våra tättbebyggda öar har mindre sopbilar och är dessa är inte anpassade för att samla in glas och metall. Glas och metall kommer därför sorteras ihop med tidningar på gemensamma insamlingsplatser, ungefär som vid dagens återvinningstationer.

Från och med 2024 är det också lagkrav på att tömma förpackningar på innehåll, detta gäller för både hushåll och verksamheter. Alla sorters förpackningar ska tömmas och återvinnas, med undantag för de som innehåller läkemedel och farligt avfall. Om du är osäker på hur du ska sortera dina förpackningar och annat avfall kan du använda sorteringsguiden på sopor.nu Länk till annan webbplats..

Mer information kommer under nästa år. Vill du själv hålla koll på utvecklingen kan du läsa mer på sopor.nu Länk till annan webbplats. och avfallsverige.se. Länk till annan webbplats.

Tack för att du fortsätter återvinna!

 

Frågor och svar om fastighetsnära insamling

Vad innebär fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial?
FNI innebär fastighetsnära insamling av förpackningar i papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas så nära fastighet som möjligt (med hänsyn till exempelvis framkomlighet, fordon och bullersynpunkt).

Varför införs ett nytt insamlingssystem?
Det är ett verktyg för att nå Sveriges och EU:s miljö- och klimatmål, minska nedskräpningen och öka återvinningsgraden.

När införs den fastighetsnära insamlingen?

Den planeras att vara på plats någon gång under 2025.

Vad kostar det att få fastighetsnära insamling?
Det kommer att vara kostnadsfritt. En avgift kan komma vid mer frekventa tömningar (för t.ex. flerbostadshus).

Vad är miljövinsten med fastighetsnära insamling av förpackningar?
Sorteringen av förpackningar blir högre när det blir lätt att göra rätt. Fastighetsnära insamling finns i ett flertal kommuner och baserat på den statistik från kommuner som redan har fastighetsnära insamling visar att mängden förpackningar i vanliga soppåsen halveras.

Läs mer på avfallsverige.se Länk till annan webbplats.

Kommer ni ta bort återvinningsstationerna när den fastighetsnära insamling införs?
Nej, återvinningsstationerna kommer finnas kvar för större förpackningar, samt för glas, metall och tidningar. Behållarna är dock slitna och kommer bytas ut.

Kan jag välja att inte ha fastighetsnära insamling och lämna mina förpackningar på återvinningsstationerna istället?
Det är obligatoriskt med förpackningsinsamling och du kan inte välja bort kärlen. De kostar inget extra. Om kärlet inte räcker till har du fortfarande möjligheter att lämna förpackningar på återvinningsstationerna.

Kommer jag kunna sortera tidningar med den fastighetsnära insamlingen?
Nej, tidningar ska precis som tidigare sorteras på återvinningsstationerna.

Vad händer om jag sorterar fel?
Om du sorterar fel kommer ditt kärl inte att tömmas. Du behöver i så fall själv plocka ur det felsorterade avfallet inför nästa tömning. Det finns också möjlighet att mot en kostnad beställa en extratömning. Du behöver i så fall plocka ur det felsorterade avfallet inför extratömningen. En felsorteringsavgift kan tillkomma.

Kommer jag ha kvar mina mat- och restavfallskärl?
Ja, du kommer ha kvar dina mat- och restavfallskärl.

Är det lönt att källsortera?
Ja, det är lönt att källsortera. När du sorterar ditt avfall bidrar du till en mer hållbar användning av jordens resurser och minskar förbränningen av sopor. Dessutom sker din förpackningshämtning utan kostnad.

Hur många kärl kommer jag få på min tomt?
Villor får 2 extra 140L kärl på sin tomt, ett för papper och ett för plast. Totalt 4 kärl.

Hur kommer tömningen att se ut?
Varje kärl töms var 14e dag. Vi återkommer om vilka två av de fyra kärlen som töms samtidigt.

Varför kan ni hämta mina mat- och restavfall, papper- och plastförpackningar men inte ge mig möjlighet att sortera glas och metall fastighetsnära?
Det krävs andra renhållningsfordon än våra små sopbilar för att tömma glas och metall, och våra vägar är trånga. Papper och plast behöver enligt statiken öka i relation till nationella och internationella klimatmål. Glas och metall är vi duktigare på att sortera ut, och har mycket mindre mängder av i jämförelse med papp och plast.

Vad ska jag göra om jag inte får plats med mina förpackningskärl?
Det är lagkrav på fastighetsnära insamling av förpackningar och det är kostnadsfritt för dig. Du behöver inte ha förpackningskärlen framställt hela tiden, det räcker om du ställer fram kärlen inför tömning.

Senast uppdaterad:

Publicerad: