Container för återbruk på Öckerö återvinningscentral

Nu öppnar en container där du kan lämna in föremål för återanvändning när du besöker Öckerös återvinningscentral.

återbruk

Många gånger är föremålen som kommer till återvinningscentralen möjliga att återanvända. Öckerö kommun har inlett ett samarbete med kommunens second hand-butiker Klova Second hand och Öckerö Röda Korset för att ge dem möjlighet att samla in och omhänderta föremål inne på återvinningscentralens område.

Återbruket ligger uppe vid komprimatorn. I containern kan du lämna in mindre föremål som husgeråd, leksaker, lampor, dekorationsföremål, tavlor, krukor. Det är viktigt att allt som lämnas in är helt och rent. Föremål kan endast lämnas in, men inte tas med ut. Eftersom ytan är begränsad och luftfuktigheten kan vara hög i containern ber vi dig att ta direkt kontakt med respektive Second hand-butik för större mängder, textil samt skrymmande och fuktkänsliga möbler.

Minska avfallet
Öckerö kommun arbetar för att bygga ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle utifrån Agenda 2030, FNs hållbarhetsmål. Ett delmål är att väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. Ökad återanvändning innebär en längre livslängd på produkter och en minskad resursförbrukning och mindre avfallsmängder.

Tips för att minska ditt avfall kan du läsa om här på här på sopor.nu Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: