Nytt sätt att delge beslut i miljö-och bygglovsärenden

bygglov

Från och med 2 maj kommer bygg- och miljöenheten att delge sina beslut med förenklad delgivning. Du som tar emot ett beslut som skickas med förenklad delgivning behöver inte längre skicka in något bevis på att handlingen har mottagits.

 

Senast uppdaterad:

Publicerad: