Inbjudan till föreningsdialog

Vi välkomnar kommunens föreningar till en föreningsdialog. Under två timmar bjuder vi in en representant från varje föreningsstyrelse till en dialog med politiker och tjänstepersoner från Utbildnings,- kultur och fritidsförvaltningen.

Dialogmöte föreningar

2023 innebär inte bara ett nytt år, utan en ny mandatperiod där våra folkvalda politiker sätter nya mål och satsningar för vår verksamhet. Vi ser fram emot ett aktivt år tillsammans med er föreningar.

Förändringarna i vår organisation och nya mandatmål innebär en ökad möjlighet att se över våra arbetssätt och fortsätta utvecklas tillsammans med er. Vi vill därför bjuda in till en dialog, för att samtala kring stöd och utveckling av kommunens föreningsliv.

Datum: Onsdag den 22 februari

Tid: 17-19

Plats: Ängholmen i Navet

Anmälan: Anmälan till föreningsträff - Öckerö kommun (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Närvarande på dialogen

Malin Fogelström, Chef för fritid

Katarina Lindgren Förvaltningschef Utbildning,- kultur och fritd

Robertho Settergren, nämndsordförande

Senast uppdaterad:

Publicerad: