Tre nya leaderprojekt i Öckerö kommun

I Öckerö kommun får nu tre nya projekt stöd av Leader Södra Bohuslän. Projektidéerna är sprungna ur lokala initiativ från människor som bor och verkar i området.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Totalt är det nära 4,5 miljon som fördelats till åtta nya projekt inom Leader Södra Bohuslän. Projekten kommer att genomföras i kommunerna Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 

Från Öckerö kommun är vi stolta och glada över den drivkraft som finns runt om på våra öar. Ett stort grattis till Hyppeln, Kalvsund och kommunens besöks- och näringlivsenhet! Tack också till Leader Södra Bohuslän för stöd till tre spännande projekt som kommer att glädja både boende och besökare, säger kommunalrådet Jan Utbult.

Om projekten i Öckerö kommun

Öppnande av Kustartilleriets befästning i folkmun kallad Fortet Hyppeln

På den lilla ön Hyppeln i Öckerö kommun finns det en spännande militär historia som nu ska lyftas fram i ljuset. Befästningen ligger med en vidunderlig utsikt och det var inte för intet som man under krigstid valde att lägga uppgiften att observera händelserna på havet just härifrån. Bunkern ska nu öppnas, bergrummen ska rustas upp och prydas av historiska ting. En altan ska byggas runt om och en väg ska anläggas för att göra det möjligt för allmänheten att ta med sig sin fikakorg och traska upp, njuta av utsikten och ta del av platsens historia. Projektet drivs av Hyppelns Öråd i samarbete med flera andra föreningar på ön och har beviljats 1,1 miljon.

Göteborgs skärgårdsled Etapp 1

Att naturupplevelser är nyttigt för både kropp och själ är det få som kan motbevisa och att intresset för att besöka vandringsleder är stort är lätt att se om du besöker de som redan finns idag. Efter att ett medborgarförslag kommit in till Öckerö kommun om att märka upp och etablera vandringsleder över öarna, tog kommunen vara på idén och lyfte den en nivå så att leden ska uppfylla de krav som krävs för att bli en del av Kuststigen.

Första etappen ska gå över Hönö, Fotö, Öckerö och Hälsö och planeras vara klar våren 2022. Arbetet kommer att utföras av kommunens naturvårdslag, men även allmänheten kommer att engageras för att provgå leden både före och efter och som sedan ges möjlighet att komma med synpunkter. När leden är klar kommer den att bjuda på vackra naturupplevelser över berg och i skog och med det alltid så fascinerande havet alldeles i närheten. Dit kan du åka med kollektivtrafiken och förhoppningen är att både boende och besökare ska hitta ut året om. Projektet har beviljats nära 600 000 kronor.

Kalvsund - utegym för alla

Den lilla bilfria ön Kalvsund är full av ideella krafter och har nu gått samman för att skapa ett utegym i anslutning till det fina societetshuset. Här är det skyddat från vindar och det går även att komma under tak på den nybyggda altanen. Utegymmet ska vara tillgängligt för alla och förhoppningen är att det ska bli en generationsöverskridande mötesplats för träning och umgänge. Projektet som drivs av Kalvsunds Idrottsförening är beläget i Öckerö kommun. De har beviljats 145 000 kronor för att genomföra projektet.

Om Leader Södra Bohuslän

Leader Södra Bohuslän är en ideell förening och ett av 48 Leaderområden i Sverige. Föreningen och de projekt som den beslutar om finansieras förutom av staten och kommunerna i området av EU:s Landsbygd –, Social- och Regionalfonder. Privat-, ideell- och offentlig sektor i de ingående kommunerna arbetar med leadermetoden och utifrån en lokalt framtagen utvecklingsstrategi för området.

Till Leader Södra Bohuslän Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: