Öckerö kommun deltar på Näringslivsdag i Göteborgsregionen

Den 7 oktober arrangerar Göteborgsregionen (GR) och Business Region Göteborg (BRG) en dag med näringslivsutveckling som tema. Representanter från Öckerö kommun deltar.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.


Företagen i Göteborgsregionen lyfter fram kompetensförsörjningen för näringslivet som den allra största utmaningen att lösa. Därför är kompetensförsörjningen i fokus på denna näringslivsdag.

– Just kompetensförsörjningsfrågan är en av de mest angelägna grundförutsättningarna för att utveckla Öckerö kommun och bidra till att göra vår region konkurrenskraftig ur ett globalt perspektiv, menar Anders Ohlsson, avdelningschef Plan Fastighet och Samhällsutveckling.

Tre utmaningar

Dagens program lyfter exempel från verkligheten som tar upp tre identifierade utmaningar; delaktighet på arbetsmarknaden, samverkan skola-näringsliv kring praktikplatser samt fortbildning och kontinuerligt lärande på arbetsplatsen. Medverkar gör representanter från kommuner och företag som deltar i dialog och gruppdiskussioner.

 

– För oss som företräder Öckerö kommun tillsammans med företagen, skapar näringslivsdagen bra möjligheter att forma gemensamma och väl förankrade strategier för kompetensförsörjningen, säger Anders Ohlsson.

Senast uppdaterad:

Publicerad: