Nominering till Årets Hållbarhetskliv

Öckerö kommun, genom Göteborgs skärgårdsled, nomineras som Göteborgsregionens kommunala initiativ till Årets Hållbarhetskliv.

Två personer som håller i en blombukett samt ett diplom för nominering till Årets Hållbarhetskliv.

Ronald Johansson, besöks- och näringslivschef och Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande.

Årets Hållbarhetskliv är en årlig utmärkelse inom besöksnäringen i Västsverige, instiftat av Turistrådet Västsverige. En besöksnäringsverksamhet och ett kommunalt initiativ riktat mot besöksnäringen belönas varje år för sina insatser inom hållbar besöksnäring.

En delområdesjury för varje kommunalförbundsområde utser årets kandidater från Fyrbodal, Göteborgsregionen, Sjuhärad och Skaraborg. Göteborgs skärgårdsled nomineras nu som Göteborgsregionens kommunala initiativ till Årets Hållbarhetskliv.

Vi är mycket stolta över att arbetet med Göteborgs skärgårdsled uppmärksammas genom denna nominering. Medborgare, företag och föreningar har tillsammans med Öckerö kommun arbetat för att leden ska bli verklighet. För Öckerö kommun innebär det en möjlighet att ha ett hållbart och uppskattat besöksmål som även används flitigt av våra egna kommuninvånare året om, säger Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande.

En huvudjury utser sedan vinnarna av Årets Hållbarhetskliv. På Turistrådsdagen i november meddelas årets vinnare.

Motivering till nomineringen

Med sina natursköna upplevelser har Göteborgs skärgårdsled blivit en attraktion för både lokalbefolkning och turister. Ledutvecklingen har engagerat medborgare, företag och föreningar och skapat nya samarbeten och arbetstillfällen. Leden bidrar också till en jämnare fördelning av turism över året, samtidigt som den förstärker kunskapen om områdets natur och historia. Göteborgs skärgårdsled visar hur hållbar turism kan främjas på ett sätt som gagnar både människor och miljö.

Senast uppdaterad:

Publicerad: