Möjlighet att se framtida karriärmöjligheter på Arena arbetsliv

Under förra veckan var det äntligen dags för Arena arbetsliv för femte gången. Evenemanget besöktes av cirka 300 elever i årskurs åtta och nio, plus deras vårdnadshavare, som fick möjlighet att träffa representanter från lokala företag och organisationer. Från Öckerö kommun deltog ett trettiotal olika yrkesroller för att berätta om våra verksamheters arbete.

Arena arbetsliv är ett årligt evenemang som knyter samman skola och näringsliv. Det ger en möjlighet att i ett tidigt skede inspirera ungdomar och visa på vilka yrkesmöjligheter som finns inom kommunen. Arena arbetsliv arrangeras i samarbete mellan Öckerö kommun, Betelsskolan samt Öckerö företagarförening.

Till Arena arbetsliv är elever tillsammans med vårdnadshavare inbjudna. I år deltog runt 300 elever i årskurs åtta och nio från kommunala och fristående skolor.

Det är fantastiskt att se utställarnas kreativitet och engagemang men också fint att se eleverna inspireras av olika yrken. Jag kan bara konstatera att årets arena blev en stor succé, säger grundskolans verksamhetschef Viktoria Johansson.

Uppskattat evenemang hos utställare

Arena arbetsliv ger en unik möjlighet för lokala företag och organisationer att redan idag träffa potentiella blivande kollegor. Mer än hundra olika yrkespersoner och representanter från lokala företag och organisationer deltog i årets upplaga. Det är en perfekt möjlighet för elever att redan i åttan och nian se vilka yrken som finns lokalt.

Arena Arbetsliv är en del av samverkan skola och näringsliv i Öckerö kommun, syftet med arenan är att visa olika yrkesroller som kanske inte eleverna får möjlighet att upptäcka på annat sätt. Samtidigt skapas möjlighet för det lokala näringslivet att aktivt finnas i skolan och visa vikten av ett lokalt näringsliv som kan vara ett jobbalternativ i framtiden, säger Ronald Johansson, besöks- och näringslivschef.

En av många utställare på Arena arbetsliv var Svenska kyrkan, Öckerö:

Det var många möten med fina ungdomar som var nyfikna, intresserade och som ställde många bra frågor till oss. Vi uppskattade även att träffa andra lokala företag och organisationer som finns i Öckerö kommun, säger Rasmus Lindén, kyrkoherde Svenska kyrkan, Öckerö.

Öckerö kommun var en av utställarna och härifrån deltog ett trettiotal olika yrkesroller från samtliga förvaltningar.

Senast uppdaterad:

Publicerad: