Beslut om remissvar gällande Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för väg 155

Kommunfullmäktige fattade under gårdagen, 9 december, beslut i ärendet kring remissvar från Öckerö kommun gällande Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för väg 155.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Trafikverket har på uppdrag av Västra Götalandsregionen genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 155, delen Torslanda–Öckerö. Utredningen påbörjades i juni 2018.

Under hela åtgärdsvalsstudien har dialog skett i Trafikverkets projektgrupp med representanter från Västra Götalandsregionen, Trafikverket region väst, Göteborgsregionen, Öckerö kommun, Göteborgs Stad och Västtrafik. Under 2020 etablerades en politisk referensgrupp med politiska representanter från Västra Götalandsregionen, Öckerö kommun och Göteborgs Stad. Även Trafikverket, Länsstyrelsen Västra Götalands län och Västtrafik har varit representerade.

Slutrapporten från Trafikverket kom i juni 2021. Åtgärdsvalsstudien gick under hösten 2021 på remiss till inblandade aktörer, som Öckerö kommun. Fram till december 2021 sker remiss av utredningens resultat, slutsatser och förslag.

Öckerö kommuns svar på remissen har tagits fram av samhällsbyggnadsverksamheten och i slutet av processen har även de politiska partierna varit delaktiga.

Remissvaret från Öckerö kommun behandlades och fattades beslut kring på gårdagens kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att ställa sig bakom svaret.

Remissvaret från Öckerö kommun skickas nu till Trafikverket.

Mer information

Till Öckerö kommuns remissvar Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: