Öckerö kommun följer utvecklingen i Ukraina

Öckerö Kommun följer händelseutvecklingen i det säkerhetspolitiska läget. Många känner oro och funderar på hur Rysslands invasion av Ukraina kan komma att påverka oss och hur vi kan hjälpa till.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Vad gör kommunen?

En arbetsgrupp i kommunen är tillsatt för att följa utvecklingen i Ukraina och för att samordna arbetet. Vi har förstärkt omvärldsbevakningen och deltar på samverkanskonferenser med berörda myndigheter för att kunna vara väl förberedda utifrån händelseutvecklingen. Ett arbete med att identifiera risker och analysera hur våra kommunala verksamheter eller kommunen som geografisk plats kan komma att påverkas pågår.

Vi följer frågan om eventuellt flyktingmottagande. Det är Migrationsverket som bestämmer var flyktingar ska hänvisas i Sverige. Ett arbete pågår i kommunen med att vara förberedda ifall behovet uppkommer att ta emot flyktingar i kommunen.

Om du vill erbjuda din hjälp

Om du vill hjälpa och stötta folket i Ukraina så finns det många hjälporganisationer både på internationell, nationell och lokal nivå dit du kan vända dig.

Information och länkar

Nedan finns länkar till dit man kan vända sig för att få uppdaterad och pålitlig information samt råd kring hur man kan hantera oro.

Nationell krisberedskap

Information från försvarsmakten om det aktuella säkerhetsläget Länk till annan webbplats.

Krisinformation från svenska myndigheter på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum. På msb.se finns information om skyddsrum Länk till annan webbplats.

Ladda ner, skriv ut eller beställ broschyren: Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats.

Regional krisberedskap

Länsstyrelsen är ansvarig på den regionala nivån och har därför en sammanhållande och stödjande roll inom krisberedskap och civilt försvar i länet. Länk till annan webbplats.

Lokal krisberedskap

Öckerö kommuns kris- och beredskap, totalförsvar Länk till annan webbplats.

Krisberedskap, Röda korset

https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/kris-och-katastrof/krisberedskap/?gclid=EAIaIQobChMIgJmti5On9gIV_o9oCR3_TgjWEAAYASAAEgIvpPD_BwE Länk till annan webbplats.

Information om källkritik

https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/kallkritik Länk till annan webbplats.

https://www.informationsverige.se/sv/omsverige/att-paverka-i-sverige/det-ar-viktigt-att-vara-kallkritisk/ Länk till annan webbplats.

Känner du oro?

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget/fragor-och-svar-till-barn Länk till annan webbplats.

https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/forsvarsmakten-i-sverige/sakerhetslaget-i-ostersjon/att-prata-med-barn-om-oro-for-omvarldslaget/ Länk till annan webbplats.

https://www.bris.se/for-barn-och-unga/vanliga-amnen/att-kanna-oro/ Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: