Tänk på din och andras säkerhet vid fyrplatser

Om du besöker en påskfyr på påskafton finns det några saker du bör tänka på kring säkerheten.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Var försiktig vid fyrplatser

Om du ska besöka en påskfyr så tänk på säkerheten för din egen och andras skull. Håll ordentligt avstånd från påskfyren. Om en fyr välter eller ett brinnande föremål faller ur fyren så innebär det livsfara. Tänk även på att fyrplatserna är svårtillgängliga för räddningstjänsten om en olycka inträffar.

Föroreningar

Det finns rekommendationer och försiktighetsåtgärder för områdena kring fyrplatser på grund av de höga halterna av dioxiner, bly och andra metaller som hittats vid undersökningar.

Tänk på att halterna av gifter vid fyrplatserna innebär en risk för påverkan på människors hälsa och naturmiljön utifrån Naturvårdsverkets generella riktvärden för föroreningar.

Mer information

Film om föroreningar vid fyrplatser

Senast uppdaterad:

Publicerad: