Landshövdingen besöker Öckerö kommun

I dag besökte landshövdingen Sten Tolgfors Öckerös kommunledning och Sjöräddningsstationen på Rörö.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Lena Malm, chef för Samhällsavdelningen Länsstyrelsen Västra Götaland, Lisbeth Schultze, länsöverdirektör och landshövding Sten Tolgfors tillsammans med Öckerös kommunledning Maria Brauer, (S), 2:a vice ordförande, Jan Utbult, (KD), kommunstyrelsens ordförande, Anders Kjellgren (M), 1:e vice ordförande samt Rickard Vidlund, kommundirektör.

– Jag besöker nu alla kommuner i länet för att få en bild av viktiga lokala frågor och resonera med kommunledningarna. Direkta kontakter är oerhört värdefulla inte minst i dessa tider av grön omställning, säger Sten Tolgfors.

Sveriges tryggaste kommun

Under landshövdingens besök fick kommunledningen möjlighet att visa upp Öckerö kommuns goda resultat i verksamheterna; Öckerö är Sveriges tryggaste kommun och bäst i riket som plats att leva och bo på, enligt Kolada SKR:s attitydundersökning 2022. Kommunen uppvisar också toppresultat i lokalt företagsklimat med bästa företagsklimatet i Göteborgsregionen och en 17:e placering i riket, enligt Svenskt Näringslivs senaste mätning. Även i arbetet med Agenda 2030 gör Öckerö bra ifrån sig med en kommunplacering som topp fem, i Dagens Samhälles årliga Agenda 2030-ranking.

Tre fokusområden

Befolkningsutveckling, arbetstillfällen och kompetensförsörjning; Öckerö kommuns tre prioriterade fokusområden och framtida utmaningar diskuterades med Sten Tolgfors.

I likhet med andra kommuner står Öckerö kommun inför demografiska utmaningar med en negativ befolkningsutveckling och brist på arbetskraft.

– Den demografiska utmaningen är vår viktigaste fråga just nu. Bland annat kommer satsningar på bostäder för olika behov av boenden på sikt möjliggöra för fler unga och barnfamiljer att leva, bo och arbeta i Öckerö kommun, förklarar Jan Utbult, (KD), kommunstyrelsens ordförande.

Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är också en förutsättning för både kommunens och regionens utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt. Öckerö kommuns arbete med näringslivsfrågor är därför av strategisk betydelse. Ett övergripande mål i kommunens näringslivstrategiska program är att 900 nya jobb ska skapas fram till år 2035. Programmet tar sin utgångspunkt i Öckerö kommuns roll i Göteborgsregionens utveckling.

Ytterligare en förutsättning för att skapa fler arbetstillfällen samt attrahera arbetskraft och kommuninvånare är satsning på infrastrukturen.

Ett annat angeläget ämne som lyftes under mötet var civilt försvar och trygghetsarbete.

– Uppbyggnaden av det civila försvaret är en angelägen fråga för oss i kommunen och vi ser fram emot fortsatt gott samarbete med både Länsstyrelsen och försvarsmakten, säger Rickard Vidlund, kommundirektör.

Grön omställning

Landshövding Sten Tolgfors presenterade Länsstyrelsens arbete och pratade bland annat om den gröna omställningen i Västra Götaland som en näringslivsdriven omställning med historiska möjligheter och gemensamma utmaningar. Han berörde även ökade energibehov, utbyggda elnät och förbättrad infrastruktur.

Förmiddagen i Öckerö kommun avslutades med ett besök på Sjöräddningsstationen på Rörö.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Anders Kjellgren, (M) ks 1:e vice ordförande, Lena Malm, chef för Samhällsavdelningen Länsstyrelsen Västra Götaland, Maria Brauer, (S) ks 2:a vice ordförande, Sten Tolgfors, landshövding, Jan Utbult, (KD) kommunstyrelsens ordförande, Lisbeth Schultze, länsöverdirektör, Rickard Vidlund, kommundirektör och Peter Andreasson, utbildningsansvarig Sjöräddningssällskapet.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Landshövding Sten Tolgfors och Jan Utbult, (KD), kommunstyrelsens ordförande.

Senast uppdaterad:

Publicerad: