I oktober lanseras ”ö-förslag” – ett nytt sätt för dig som invånare att påverka

Från och med 9 oktober får du som invånare i Öckerö kommun möjlighet att lämna in “ö-förslag”. Ö-förslag innebär att du som invånare har möjlighet att påverka kommunen genom att lämna förslag digitalt och även rösta på inskickade förslag.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Det är efter ett politiskt beslut som ö-förslag ersätter dagens medborgarförslag. Nu får alla som är folkbokförda i Öckerö kommun möjlighet att lämna ett ö-förslag och rösta på de förslag som kommer in.

Det kan handla om allt som kommunen har ansvar för och får besluta om; som fritidsverksamhet, skola, stadsplanering och äldreomsorg. Förslagen är inte anonyma och du kan inte heller rösta anonymt på ett förslag. Du använder Bank-ID för att identifiera dig. Det finns ingen åldersgräns för att lämna ett förslag.

Ö-förslag ersätter medborgarförslag från och med 9 oktober 2023.

Så här går det till

När du skickar in ett förslag granskas förslaget av en handläggare innan det godkänns för publicering och blir möjligt att rösta på. Det är du själv som marknadsför ditt förslag. De förslag som får 25 röster eller mer under 60 dagar går vidare för politisk behandling.

Det första steget är anmälan och remittering på kommunstyrelsens sammanträde. Den eller de nämnder som förslaget remitteras till, utreder förslaget för att sedan föreslå ett beslut till kommunstyrelsen. Nästa steg är att kommunstyrelsen behandlar förslaget för att föreslå ett beslut till kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet. Det finns tre möjliga beslut för ett Ö-förslag: ”bifall”, ”avslag” eller ”anses besvarad”. När det är dags för ditt förslag att slutligt behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde kommer du att få ett meddelande i e-tjänsten om detta. Som förslagsställare har du möjlighet att tala för ditt förslag på sammanträdet under max fem minuter.

Om du inte har möjlighet att använda den digitala tjänsten finns det möjlighet att lämna förslag och rösta genom att besöka kommunservice för hjälp och vägledning.

Senast uppdaterad:

Publicerad: