Dags för Beredskapsveckan, 25 september till 1 oktober

Under Beredskapsveckan, 25 september till 1 oktober, är temat för Öva!. Förhoppningen är att fler invånare ska stärka sin egen beredskap genom att ta del av Beredskapsveckan.

Genomskinlig låda med olika matvaror.

Med årets tema Öva! vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) få fler människor att gå från tanke till handling och ta det sista praktiska steget för att skaffa sig en god egenberedskap så att du klarar dig en vecka utan samhällets stöd vid kriser och krig. Genom att öva blir du medveten om din egen förmåga och vad du behöver göra för att stärka sin hemberedskap.

Beredskapsveckan är ett bra tillfälle att sätta extra fokus på vår beredskap för olika kriser och prata med invånarna om hur vi tillsammans kan bygga ett motståndskraftigt lokalsamhälle. Vi vill uppmana alla i kommunen att passa på att öva sin hemberedskap, säger Andréas Alderblad, säkerhetschef i Öckerö kommun.

Fakta Beredskapsveckan och tema Öva!

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan), vecka 39, 25 september till 1 oktober, arrangeras årligen av MSB. I år genomförs den för sjunde året i rad. Syftet är att få fler människor att stärka sin egenberedskap och att motivera kommuner, statliga myndigheter, företag och ideella organisationer att engagera sig i Sveriges beredskap för kriser och krig.

För att lyfta temat Öva! erbjuder MSB materialet Sju dagar som motsvarar den vecka som allmänheten förväntas klara sig utan samhällets stöd vid en kris. Materialet består bland annat av en folder med enkla övningar för sju dagar och tips för en god egenberedskap. Sju dagar heter även en digital övning för privatpersoner som MSB tagit fram till årets Beredskapsvecka och som utmanar vår hemberedskap vid ett längre elavbrott.

Mer information

Senast uppdaterad:

Publicerad: